Plener malarski i scenograficzny w Dłużewie

Opublikowano 15 kwietnia 2019
11 kwietnia 2019 Dłużew
W ramach pleneru malarskiego i scenograficznego dla 1 i 2-ego roku odbyły się warsztaty z prawa autorskiego, które prowadziła dr Adrianna Bartnik z UW.
 
Studenci Scenografii dowiedzieli się o pułapkach jakie czekają na nich w umowach zawieranych z pracodawcami.