Plan zajęć w semestrze letnim 2017/18

Opublikowano 6 lutego 2018

Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 (semestr letni):

Studia licencjackie:

rok I Ist semestr letni

rok I Ist semestr letni

rok II Ist semestr letni

rok II Ist semestr letni

rok III Ist semestr letni

rok III Ist semestr letni

 

Studia magisterskie:

rok I IIst semestr letni

rok I IIst semestr letni

rok II IIst semestr letni

rok II IIst semestr letni

 

Wszelkich innych informacji dotyczących planów zajęć udziela Dziekanat Wydziału.

Regulamin egzaminów licencjackich i magisterskich Wydział Scenografii

Regulamin egzaminów licencjackich i magisterskich – Wydział Scenografii.