Pierwsze filmowo scenograficzne spotkanie międzyuczelniane.

Opublikowano 10 grudnia 2017
Wizyta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Katedrze Scenografii Filmowej na Wydziale Scenografii.
 
8.12.2017 w Katedrze Scenografii Filmowej odbyło się spotkanie inicjujące współpracę międzyuczelnianą ASP w Łodzi i ASP w Warszawie.
Gośćmi Katedry był dr Wojciech Saloni – Marczewski (Pracownia Scenografii Filmowej, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) oraz jego studenci. Program wizyty obejmował zwiedzanie wystawy Coming Out, rozmowę oraz prezentację projektów z prof. Januszem Sosnowskim, mgr Jagną Janicką oraz mgr Zofią Lubińską w Pracowni Projektowania Scenografii Filmowej, spotkanie z kierowniczą Katedry Scenografii Filmowej dr Katarzyną Sobańską oraz dr Marcelem Sławińskim na temat projektowania scenografii oraz sposobów kształcenia na Wydziale Scenografii, rozmowę oraz prezentację projektów studentów 1 stopnia z mgr Patrykiem Kowalczykiem, a także zwiedzanie gmachu Akademii na Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz spotkanie z dyplomantami Katedry.