Różewicz Open Festiwal | Relacja

Opublikowano 17 listopada 2017
 
W dniach 04-09.10.2017 w Radomsku odbył się  Różewicz Open Festiwal.
 
Podczas festiwalu swoje prace prezentowali studenci pracowni Projektowania Scenografii i Heurystyki.
Pracownia Projektowania Scenografii zaprezentowała projekty i realizacje inspirowane poezją Tadeusza Różewicza pt. “Zobaczyć słowo poety”. Opiekunami artystyczno-dydaktycznymi byli dr hab. Marek Chowaniec prof. ASP, Anna Adamek oraz Marta Kozera. Swoje prace zaprezentowały studentki I roku studiów magisterskich: Ewelina Bunia, Aleksandra Gąsior, Klara Filipowicz, Katarzyna Minkowska, Magdalena Stępień oraz Weronika Ranke.
 
Również w ramach festiwalu została pokazana instalacja video na podstawie “Świadków albo naszej małej stabilizacji” Tadeusza Różewicza, zrealizowana w pracowni Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, przez studentów studiów magisterskich: Janę Łączyńską oraz Maćka Krajewskiego. 
 
W etiudzie udział wzięli: Danuta Nagórna, Henryk Niebudek, Agnieszka Przepiórska, Grzegorz Falkowski, Lan Pham. Michał Tokarski. 
 
Pokaz i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz ciepłym przyjęciem oglądających.