Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Scenografii

Opublikowano 8 września 2017

I etap rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Scenografii odbędzie się 11 września. Informujemy, że w tym dniu teczki z pracami artystycznymi i dokumentami będą przyjmowane między godzinami 10:00, a 14:00

Wszystkich kandydatów zapraszamy do Dziekanatu Wydziału Scenografii (II p.).

Osoby, które nie stawią się w ww. godzinach, nie zostaną dopuszczone do dalszego procesu rekrutacji.