Elektroniczne legitymacje studenckie

Opublikowano 23 lutego 2017

ELEKTRONICZNE legitymacje studenckie przedłużane będą w Dziale Nauczania w dniach 

13 – 31 marca 2017
w godzinach:
Poniedziałek 12.00 – 14:00
Wtorek nieczynne
Środa 15.00 – 18:00
Czwartek 11.00 – 14:00
Piątek 12.00 – 14:00

Poza wyznaczonym czasem Dział Nauczania nie przyjmuje!!! Starostów grup prosimy o zebranie jak największej ilości legitymacji i dostarczenie ich do Działu Nauczania, co znacznie przyśpieszy i ułatwi proces ich przedłużania.
Jednocześnie informujemy, że studenci, którzy nie rozliczyli się z Dziekanatem swojego wydziału (np. nie zdali indeksu do dziekanatu, zalegają z opłatami za studia), mogą mieć problem z przedłużeniem legitymacji.
LEGITYMACJE W FORMIE PAPIEROWEJ PRZEDŁUśANE SĄ W DZIEKANATACH.