2 lutego 2017 odbyła się wydziałowa wycieczka do Białegostoku.

Opublikowano 6 lutego 2017

Zwiedzano najnowocześniejszy teatr w Polsce – Operę Podlaską i wystawę scenografii Dziekana Wydziału Pawła Dobrzyckiego.

Fot. Jędrzej Skajster