Rekrutacja na studia II stopnia – przyjmowanie teczek

Opublikowano 9 września 2016

W dniu 15 września b.r. w godzinach 10:00-14:00 przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia na Wydziale Scenografii.

Dokumenty będą przyjmowane w wyżej wymienionym terminie w Dziekanacie Wydziału Scenografii, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (II piętro).

Aplikacje osób, które zgłoszą się po godzinie 14:00 nie będą przyjmowane.

Regulamin rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2016/2017