Katarzyna Wesołowska

Opublikowano 20 sierpnia 2016

Eugeniusz Oniegin autorstwa Piotra Czajkowskiego

promotor: dr hab. Paweł Dobrzycki

Eksplikacja