Wystawa studentów i wykładowców Wydziału Scenografii ASP w Warszawie

Opublikowano 9 grudnia 2015

4 grudnia 2015 r. – otwarcie wystawy grafiki studentów i wykładowców Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 
Jako samodzielny, 9 Wydział ASP w Warszawie Scenografia powstała w 2013 roku i jest to jedyny Wydział o takiej specjalizacji w Polsce.
Tradycje są o wiele dłuższe, bo jako pracownia, a potem kierunek Scenografia istniała przed wojną. W okresie międzywojennym malarstwo sceniczne, którego twórcą był Wincenty Drabik. Po wojnie powstała Katedra Scenografii . Prof. Józef Szajna stworzył w 1969 roku Podyplomowe Studium Scenograficzne, które z czasem przerodziło się w Międzywydziałową katedrę Scenografii. Obecnie jest to samodzielny Wydział Scenografii. Pracownie na wydziale to m.in. pracownia projektowania kostiumu, projektowania lalki, scenografii filmowej, teatralnej , projektowania opery i pracownie ogólnoplastyczne, jak pracownia rysunku i koloru, fotografii, projektowania graficznego i inne.Wystawa w Galerii Zamek pokazuje przekrój działalności wszystkich pracowni wydziału scenografii. Pokazany jest dorobek poszczególnych pracowni. Są to projekty i prace profesorów, studentów, dyplomantów, jak i  absolwentów, doktorantów i asystentów.
Kuratorem wystawy jest prof. Elżbieta Banecka, prowadząca pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii.